Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  İCRA HUKUK MAHKEMESİ' NE,

ANTALYA

DOSYA NO   :

DAVALI

(ALACAKLI)        :Av. Betül ÖĞÜT

Meltem Mh.Meltem Blv.Antalyspor Sit.A1 Blok K:1 D:6

Muratpaşa/ Antalya

DAVACI

(BORÇLU) :

VEKİLİ :

KONU                  : ..............tarihli Ön Tensip Tutanağı
gereğince

cevaplarımızın sunumu ile mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarının
tespiti için banka isimlerinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR : 1-)Takip talebimiz dayanağı olan Antalya 2. İş
Mahkemesi’nin ........................ tarihli kararına uygun bir
şekilde hazırlanmış olup davacı/ borçlunun aksi yöndeki tüm iddiaları
gerçek dışıdır.Şöyle ki:

2-) Davacı/borçlu taraf ilama aykırı olarak kıdem tazminatı dışındaki
tüm alacaklar için en yüksek mevduat faizi talep edildiğini iddia
etmektedir. Davacı/borçlu tarafın bu iddiasını kabul etmiyoruz. Zira,
şikayete konu Antalya 5. İcra Müdürlüğü’nün .......... Esas sayılı
dosyasının incelenmesi ile görüleceği üzere takip talebinde sadece kıdem
tazminatı için fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi talep edilmiş
diğer alacak kalemleri için ise fiilen uygulanan mevduuat faiz oranını
geçmemek üzere yasal faiz talep edilmiştir.Bu husus takip talebi ile
ortada apaçık bir gerçektir.

3-) Takip talebinde işletilen faiz oranları ise davacı/borçlu tarafın
iddiasının aksine uygulanması muhtemel oranlar olmayıp bankaların
uygulamış olduğu fiili en yüksek mevduat faiz oranlarıdır.Fiilen
uygulanan mevduat faiz oranları ise yıllara göre değişmekte olup bu
sebeple tarafımızca yıllara göre kademeli olarak faiz hesabı yapılmış ve
bu oranlar uygulanmıştır.Takip talebinde belirtilen 12,50 faiz oranı ise
takip tarihinde bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı olup
bu oran takip sonrası için talep edilen faiz oranıdır.

4-)Öte yandan, Kamu bankalarınca ve diğer tüm bankalarca MEVDUAT
HESAPLARINA UYGULANMIŞ EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI TCMB tarafından
derlenmektedir. Oluşturulan listeler ise yurt içi ve yurt dışı kurum ve
kuruluşlar ile mahkemeler, avukatlar, ve şahısların kulllanımı için
bankanın web sitesinde; www.evds.tcmb.gov.tr- faiz istatistikleri
adresinde her yıl güncellenerek yayımlanmaktadır. Bunun yanında,
Yargıtay içtihatları gereğince fiilen uygulanan faiz oranlarına ilişkin
TBB’nin talebi ile TCMB tarafından ayrıca bir faiz oranları tespiti
yapılmıştır. Ekte sunduğumuz iş bu faiz oranları da yine FİİLİ OLARAK
UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARIDIR. Bu sebeple, sayın
mahkemece azami faiz oranlarının tespitinde iş bu TCMB verilerinin esas
alınmasını talep ediyoruz. (Ek-1 TCMB Mevduat Azami Faiz Oranları
Listesi)

5-) Mahkemeniz aksi kanaattte ise bu hususta TCMB’na müzekkere yazılarak
iş bu fiilen uygulanan azami faiz oranları listesinin oluşumunda esas
alınan bankaların isimlerinin sorulmasını ve yazı cevabına göre ilgili
bankalardan 30.07.2006-13.05.2015 tarihleri arasında mevduata uygulanan
en yüksek faiz oranlarının sorulmasını talep ediyoruz.

6-) Bunun yanında, mevduata uygulanan fiili en yüksek mevduat faiz
oranlarının tespiti için aşağıda yazılı bankalara müzekkere yazılmasını
talep ediyoruz.

T-BANK A.Ş.

19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. ŞİŞLİ PLAZA

A BLOK NO:7 ŞİŞLİ 34360 İSTANBUL

ŞEKERBANK A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. NO: 171 A BLOK ESENTEPE -
MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ / İSTANBUL 

İNG BANK A.Ş.

ESKİ BÜYÜKDERE CAD. AYAZAĞA KÖY YOLU
NO:6 MASLAK İSTANBUL

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenlerle; şikayetin reddi ile
yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin davacı/borçlu
üzerinde bırakılmasına,

Mahkemeniz aksi kanaatte ise mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek
faiz oranlarının tespitinde TCMB verilerinin esas alınmasını, bu hususta
TCMB’na müzekkere yazılarak iş bu fiilen uygulanan azami faiz oranları
listesinin oluşumunda esas alınan bankaların isimlerinin sorulmasını ve
TCMB tarafından bildirilen bankalar ile yukarıda belirttiğimiz bankalara
müzekkere yazılarak 30.07.2006-13.05.2015 tarihleri arasında mevduata
uygulanan en yüksek faiz oranlarının sorulmasına karar verilmesini vekil
edenim adına saygılarımla dilerim.03.07.2015

Davalı/Alacaklı Vekili

Av.Betül ÖĞÜT