Giriş yap
Kayıt ol

        	...

Kordonboyu Mah., Ankara Cad., Bizim Apt., B-Blok No:95, D:4, KARTAL

Tel: (0216) ...Faks: (0216) ...GSM: (0532) ...e-mail:  HYPERLINK "mailto:nusretozturk@istanbulbarosu.org.tr" 
nusretozturk@istanbulbarosu.org.tr 

İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE;

Davacı.............	:	... (...)

Vekili...............	:	...

Davalı..............	:	Sosyal Güvenlik Kurumu

		Atatürk Bulvarı, No:225, Kızılay/Ankara

Konusu............	:	Müvekkilin sigortalılık başlangıç tarihinin
01.11.1986 olarak tes-

		pitine karar verilmesi istemidir.

Açıklamalar.....	:	1-Müvekkil davacı ..., 01.11.1986
tarihinden itibaren

		Görgülü Pastahaneleri Gıda Tic. ve San. A.Ş. ünvanlı işveren
kuruluşun, o tarihte Vezir Cad., No:39, Şehremini, Fatih/İstanbul
adresinde bulunan işyerinde çalışmaya başlamış ve bir müddet bu
işyerinde işçi olarak çalışmıştır.

		2-Müvekkilin işe başladığı tarihteki (evlilik öncesi) soyadı
Nehir’dir. Nitekim Kurum tarafından verilen sigortalılık kartının
ön yüzünde adı Semra, soyadı Nehir olarak geçen müvekkilimin ilk
işe giriş tarihi olarak 01.11.1986, arka yüzünde de sigorta sicil
numarası olarak 17037461 yazılmaktadır.

		Bizzat bu kart bile, müvekkilimin sigortalı olarak çalışmaya
başladığı tarihin 01.11.1986 olduğunu göstermeye yetmektedir.

B*

B*

B*

B*

B*



h

¼

¾

\

愀̤摧㨗

愀̤摧濕†

␃ഃ׆Āዀ愀̤摧㱋€ᜀ,

4

:

f

h

¼

¾

Ê

â

è

8

R

T

Z

\

 de işveren kuruluşun kaşesi vurulup imzası atılarak davalı
Kurum’a verilmiş bulunmaktadır.

		3)Bu işyerinde bir süre çalıştıktan sonra kısa sürelerle
başka işyerlerinde de sigortalı olarak çalışan müvekkilim,
01.07.1997 tarihinden 30.09.2008 tarihine kadar (bu gün dahil) isteğe
bağlı olarak sigorta primini ödemiş bulunmaktadır.

		4)Sigortalılığın başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve
isteğe bağlı olanlar da dahil prim ödeme gün sayısının emeklilik
için yeterli hale gelmesi üzerine müvekkil Semra, emekli olabilmek
için Kurum ile temas kurup da hizmet cetvelini incelediğinde,
yukarıda bilgilerini verdiğim çalışmasının ve sigorta
başlangıcının Kurum kayıtlarında bulunmadığını görmüştür.

		Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Sonuç ve İstem	:	Yukarıda yazdığım nedenlerle; küvekkil Semra
Bultan’ın (Nehir)

		sigortalılık başlangıç tarihinin 01.11.1986 olarak (bu durum,
müvekkilin en az bir gün çalıştığına karinedir) tespit
edilmesine, şargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. 05.04.2010.

	Davacı Vekili

Av. Seyit Nusret Öztürk


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78