Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müvekkillerimizin ………………….. tarihinde şirketinizin
trafik sigortası ile sigortalamış olduğu
……………………………………….. adına kayıtlı aracın
çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir.

N

V

º

Ò

ð

 eriz.

Banka		:

Hesap No	:

									       VEKİLİ

									

Ekler : 1. Vekaletname.

	2. Veraset ilamı.

	3. Ölümlü/Yaralanmalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

	4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

	5. Ehliyet fotokopisi.