Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......

DAVACI :.......

VEKİLLERİ :.......

DAVALI :.......

KONU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak kaydıyla
....... nın kaza tarihi olan ....... tarihinden itibaren reeskont faizi
ile birlikte tahsili talebimiz

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı .......
ye kaza tarihini kapsayan ....... sayılı poliçe ile ....... ye sigortalı
bulunan ....... plaka sayılı ....... model araç ....... günü maddi
hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2-Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay .......
günü saat ....... sıralarında ....... önünde meydana gelmiş olup .....
yönünden gelip ..... yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan
.......'ın ..... Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine
yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan
sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya
çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması
sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan
ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3-....... tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin
aracını kullanan Coşkun Çağlayan alkolsüzdür.

4-Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar
etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar
tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir.
Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

5-Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin
hasar tespiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış en son
şifahi başvurumuz üzerine ../../.... tarih, ....... referans no ve
...... Dosya Nolu yazılarında "ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize
yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta
mevzuatı açısından ret edilmesi kararına varılmıştır" denmiştir.

6-Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması
nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER: TTK., BK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : 1- Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

2- Sigorta Poliçesi,

3- ...... Nolu Hasar Dosyası,

4- Alkol raporu,

5- Tanıklar,

6- Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

7- Trafik Kaydı,

8- Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür