Giriş yap
Kayıt ol

        Formun Üstü

Formun Altı

 AİLE MAHKEMESİ
 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ……………. ………………
….. …………….. ………. ………….. …….
VEKİLİ : ……………. ……………………
…. ……………… … …………………….
DAVALI : ………………… ……………….
…………… …………… ……………………

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden
sarsılmış olması
sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilem …………. ……………., eşi …………. ………….. ile yaklaşık yirmi dört yıl
önce evlenmiştir. Bu evlilikten şu an itibariyle reşit olan bir kız
çocukları olmuştur. Müvekkilem, son dört yıldır eşi ile fiilen ayrı
yaşamaktadır. Artık karı-koca hayatını ve evlilik birlikteliğini
sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

2. Bu maddeye evliliği devam ettirmenin neden mümkün olmadığı, şiddetli
geçimsizliğin sebepleri,taraflar arasındaki sorunlar ayrıntılı bir
şekilde yazılır.

3. Ayrı ayrı olaylar daha iyi anlaşılabilmesi farklı maddelere
yazılabilir.Örneğin bir maddeye eşin, evlilik sorumluluğunu taşımadığı
yazılırken diğer maddeye ise, eşler arasında boşanmaya sebep veren
olaylar yazılabilir.

4. Nafaka , maddi ve manevi tazminat talebi var ise ayrıntılarıyla bu
maddeye yazılabilir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar.

NETİCE ve TALEP :

Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;

1. Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle
boşanmalarına,

2.Talep edilen nafakya karar verilmesine,

3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/….

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78