Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     								Adli Yardım Taleplidir

NÖBETÇİ ASLİYE (AİLE) HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE

										BERGAMA

		

Davacı		:Ad.adres

Vekili		:Av.Emine Yıldız Balkan.Özel idare işh.N:114 Bergama

Davalı		:Ad.Adres

Dava		:ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA

Açıklama	:

		1-Müvekkil ile davalı 1983 yılından beri evli olup, evlilikleri
Bergama ,Ertuğrul mah, 11 cilt,274 aile sıra no da
kayıtlıdır.Tarafların evli olan reşit bir müşterek kızları
vardır.

		2-Taraflar arasında uzun süredir devam eden bir şiddetli
geçimsizlik durumu mevcuttur.Davalı taraf yaklaşık 6 yıldır
herhangi bir işle ilgilenmemekte, evin geçimini yazları tarlaya ,
kışları ise fabrikaya gündelikle giderek çalışan müvekkil
sağlamaktadır. Davalı taraf evde hiçbir işle ilgilenmeden
yaşamını sürdürdüğü gibi , müvekkile zaman zaman şiddet de
uygulamaktadır.Yaklaşık 2 yıl önce müvekkili dövmüş, hastaneye
kaldırılmış, ancak ceza alması müvekkilin kızı tarafından
istenmediği için kendisinden şikayetçi olunup adli soruşturma
başlatılmamıştır.Bu olayın üzerine gidecek yeri olmayan müvekkil
yeniden müşterek eve dönmüştür.

		3-En son 11 Aralık 2014 günü arkadaşının yerine geçici olarak
çocuk bakmaya giden müvekkil , ailenin eve geç gelmesi sebebiyle
biraz geç kalmış ve gecikmiş şekilde evine dönmüştür.Evde
bulunan davalı müvekkili direk muhatap almayarak ilk etapta onunla
konuşmamış, odadan ayrılmış,daha sonra evdeki kapıları çarpmaya
başlamıştır.Bu arada mutfağa giden davalı önüne geleni kırıp
dökmüştür.Bağırıp küfretmiş,” seni öldürmeye değmez,senin
için yatılmaz, sen insan bile değilsin,öldürsem insan yerine
geçersin” diyerek ana avrat küfretmiştir.Müvekkil odasına
çekilmek için odadan ayrıldığında vestiyerde bir çapa sapı
gördüğünde daha da çok korkmuş , kendisini kendi odasına
kitlemiş ve erkenden yatmıştır.Sabahına da evden çıktığı gibi,
bir daha müşterek eve dönmemiş, kızı ve damadının yanına
sığınmıştır.Halen de onların yanında kalmaktadır.

		4-Tarafların uzun süredir normal bir evlilik yaşantısı
kalmamıştır. Müvekkil evi terk etmeden önce müşterek evde, iki
yabancı gibi yaşamakta, sadece ortak kullanım alanlarını
kullanmaktadırlar.Başkaca birbirlerini muhatap almaları sözkonusu
değildir.Davalı evin hiçbir gideri ile ilgilenmemektedir.Elektrikler
borcun ödenmemesi nedeniyle kesilmiş, müvekkil borç harç bulup
elektrikleri açtırmıştır.Davalı taraf kendisine bakan müvekkile
maddi olarak bağımlı şekilde yaşamaya ve zaman zaman da şiddet
uygulamaya devam etmiştir.

ˆ

Š

ú

¨

Ú

"

€

terek evde oturmakta, kira ödememektedir.Müvekkilden gelen maddi
kaynak kesilince eskiden yapmakta olduğu araba alıp satım işine
döndüğü ve tekrardan galeriye gidip gelmeye başladığı konusunda
müvekkilin ve yakın çevresinin duyumları vardır.Müvekkile göre en
azından yaşayacak bir evinin ve eşyalarının bulunması nedeniyle
daha iyi imkanlara sahiptir.Ayrıca müvekkil davalının Bağkur dan
emekli olabilmesi için zaman zaman SGK borçlarını ödemesine de
yardımcı olmuş bulunduğundan ileriki dönemlerde davalının emekli
olma ihtimali dahi vardır.

		6-Taraflar arasında fiilen bitmiş olan evliliğin devamında ne
taraflar ne müşterek çocuk ne de toplum açısından bir fayda
kalmamıştır.Aksine müşterek çocuk evlenerek kendi yaşamını
kurmuş bulunmaktadır.Tarafların boşanmalarına karar verilmesi
herkes için en sağlıklı ve çıkar yol olacaktır.

		7-Müvekkilin nafaka ihtiyacı olduğu açıktır.Ayrıca boşanmakla
eşinin ileride doğacak maddi imkanlarından yoksun kalacağı,
müşterek olan ancak davalı üzeri kayıtlı bulunan evi
kullanamayacağı, eşinin SGK kapsamındaki yasal imkanlarından
faydalanamayacağı , toplum gözünde geçinemememiş/dul şeklinde
yorumlara muhatap olacağı açıktır.Ayrıca son 6 yıldır zaman
zaman darp edilip hakaret gördüğü için manevi olarak yıpranması
da sözkonusudur.Bu durumda maddi ve manevi tazminat istemleri
mevcuttur.

		8-Sunulan duruma göre, öncelikle ekteki belgeler incelendikten sonra
  adli yardım istemimizin kabulüne ,tarafların boşanmalarına,
davalının müvekkile dava tarihinden başlamak üzere aylık 400.TL
tedbir nafakası ödemesine, bu nafakanın boşanmadan sonra yoksulluk
nafakası olarak devamına, ayrıca 25.000.TL maddi ve 25.000.Tl manevi
tazminatın davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine karar
verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

Deliller	:1-Nüfus kayıtları

		2-Tarafların mali ve sosyal durum araştırması

		3-Tanık beyanları (isim ve adresleri bilahare bildirilecektir)

		4-Davalının adına kayıtlı gayrimenkulü bulunduğuna dair
yapılacak araştırma

		5-Yemin ve sair sunulabilir deliller

Sonuç ve istem	:Açıklanan nedenlerle, yapılacak yargılama
neticesinde tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların
boşanmalarına, davalının müvekkile dava tarihinden başlamak üzere
aylık 400.TL tedbir nafakası ödemesine, bu nafakanın boşanmadan
sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, ayrıca 25.000.TL maddi ve
25.000.Tl manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı müvekkile
verilmesine, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde
bırakılmasını , ekteki belgeler incelendikten sonra tensiben adli
yardım istemimizin kabulüne karar verilmesini saygıyla arz ve talep
ederiz.08.01.2015

				

								Davacı Vekili

							Av.Emine Yıldız Balkan

		

Ek:1-Adli yardım görevlendirme yazısı

2-fakirlik kağıdı fotokopisi

3-SGK çıktısı fotokopisi

4-Tapudan alına yazı fotokopisi

5-Vekaletname aslı