Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

AKSARAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  AKSARAY

Tarih: 01.09.2014

Konu: Sgk işçi çıkış neden kodunun sehven hatalı verilmesi hk.

Müdürlüğünüzün ………………….. sicil sayılı dosyasında işlem gören
………………Ltd.Şti’yiz

Firmamız çalışanlarından … tc kimlik numaralı ………….15.07.2014 tarihinde
4857 sayılı iş kanunun 25-II maddesi ile çıkış vermek isterken (“29-
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih” ) sehven 25 nolu çıkış neden kodu seçilerek
çıkış işlemi yapılmıştır.(” 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi
niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih”)

Bilgilerinize sunar Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Ekler

1.  Çıkış işlemiyle ilgili savcılık sorgulama tutanağı.

2.  Çıkış bildirgesi fotokopisi