Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KOCAELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ NE

DAVACI: X A.Ş

VEKİLİ:

DAVALI: HASIMSIZ

KONU: SENEDİN İPTALİ

AÇIKLAMALAR: MÜVEKKİL BANKANIN ANTAKYA ŞUBESİ müşterisi A.Ş. tarafından
bankaya tevdi ve ciro edilen borçlusu HATAY A.Ş OLAN 22.01.2010
TARİHİNDE DÜZENLENEN SENET banka bünyesinde kaybolmuştur.Sözkonusu senet
herhangi bir kimseye ticari iş karşılığı verilmemiştir.

Söz konusu senetin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve piyasaya
sürülme ihtimali vardır.Bu sebeple senetin iptalini isteme
zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TTK,HUMK vs. ilgili mevzuat

DELİLLER: 1)KAYIP TUTANAĞI

2)SENET TESLİM BELGESİ

NETİCE VE TALEP:

YUKARIDA ARZ VE İZAH ETTİĞİMİZ SEBEPLERLE

1)KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELİNE GEÇME İHTİMALİNE KARŞI SENET ÜZERİNE
TEMİNATSIZ OLARAK TEDBİR KONULMASINA

2)SENEDİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ SAYIN MAHKEMEDEN ARZ VE TALEP
EDERİZ.

AV.