Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin
İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, … yılından beri üyesi bulunduğu ve genel
merkezi, … adresinde  bulunan ... Sendikası’nın …İli  …
Nolu şubesi üyesidir.

                                    
      

Ž

ä

ì

æ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

lu Şubesi adına delege olarak genel kurul seçimlerine katılan
...’nin sendikaya üye olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim, ...
sendikaya üye olmadığı halde delege olarak seçilmiş ve hatta genel
kurulda seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde oy kullanmıştır.

3-)  Sendikaya üye olmayan kişilerden oluşan delegelerle yapılan
genel kurul seçimleri hukuka ve kanunlara açıkça aykırılık
teşkil ettiğinden iptali gerekir.

                                    
                                    
             

HUKUKİ NEDENLER                    : 2821 S. K. m.
52 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Şube
delege seçim kayıtları, Genel Kurul Kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, hukuka ve kanunların açık hükmüne
açıkça aykırılık teşkil eden Genel Kurul seçimlerinin
iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78