Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

İSTANBUL

25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :2013/22334

BELGE

İSTANBUL 25. İcra müdürlüğünün 2013/ E. Sayılı dosyası ile alacaklı
xxxxxxxxx vekili Av.xxxxxx tarafından borçlu xxxxxxx aleyhine ………….tl
asıl alacak ……………. tl toplam alacak tutarının tahsili için yapılan
fatura nedeni ile genel haciz yolu ile takip işleminde yapılan
araştırmalarda borçluya tebligat yapılamamış ve borçlunun T.C. Kimlik
No’ları tespit edilemeyip TURKCELL’E YAZILAN MÜZEKKEREDEN DE bir netice
alınamamıştır.

Borçlu hakkında yapılan icra takibi sonuçsuz kalmış olup borca karşılık
tahsilat yapılamadığına ilişkin işbu BELGE alacaklı vekilinin talebi
üzerine verilmiştir.

.İCRA MD/YRD.

T.C.

İSTANBUL

25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2013/22334

BELGE

İSTANBUL 25. İcra müdürlüğünün 2013/ E. Sayılı dosyası ile alacaklı
xxxxxxxxx vekili Av.xxxxxxx tarafından borçlu xxxxxxx aleyhine ……………. tl
asıl alacak ……………… tl toplam alacak tutarının tahsili için yapılan
fatura nedeni ile genel haciz yolu ile takip işleminde yapılan
araştırmalarda borçluya tebligat yapılamamış ve borçlunun T.C. Kimlik
No’ları tespit edilemeyip TURKCELL’E YAZILAN MÜZEKKEREDEN DE bir netice
alınamamıştır.

.

Borçlu hakkında yapılan icra takibi sonuçsuz kalmış olup borca karşılık
tahsilat yapılamadığına ilişkin işbu BELGE alacaklı vekilinin talebi
üzerine verilmiştir.

.İCRA MD/YRD.