Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YÜKSEK SEÇİM KURULUNA

2015 yılında yapılan genel seçimler ile ilgili aşağıda bahsetmiş
olduğum hususlar hakkında şikayette bulunmak istiyorum.

..

….

…….

									      Adı SOYADI 

										   İmzası

Tc.Kimlik No:

Adresi 	:

摧槗1

␃愁Ĥ摧䝟,ᤀBağlı olduğu parti: Yoksa boş bırakın

İletişim telefonu :

Eki: dilekçe eki var ise bu bölüme yazın.