Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : … TL. Fazla Maaş Ödemesinin Sebepsiz
Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri Alınması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı …, müvekkilim olan … A.Ş.’de pazarlama sorumlusu
olarak çalıştırılmakta iken … tarihinden itibaren iki aylık
süre ile pazarlama ve dağıtımda bulunmak amacıyla Türkiye
genelinde tura çıkmıştır.

2-) Tura çıkacak olması nedeniyle davalı …’ya şirketimiz
veznesinden iki aylık maaşı olan …TL. ve harcırah olarakta
…TL.’lik bir ödemede bulunulmuştur.

˜

 

š

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

il yapıp geri dönmüş ve hiç satış yapamadığını ileri
sürmüştür. Bunun üzerine Şirketimizin, davalının Türkiye
genelinde tura çıkmış olduğu tarih olan …/…/… tarihinden
itibaren işine son verdiğini, kendisine yapılan …TL.’lik ödemeyi
şirket veznesine iade etmesini yazılı olarak ihtar etmiş olmasına
rağmen davalı geri ödemeye yanaşmamıştır.

4-) Bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K. m.
61 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : Davalıya
yapılan ödemeye ilişkin makbuzlar, davalıya çekilen ihtarname,
tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalı …’ya yapılan yanlış
ödeme tutarı olan …TL.’nin  iadesinin yazılı olarak talep
edildiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren kanuni faiziyle
birlikte ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78