Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO		: …/… E.

SANIK		:

MÜDAFİİ		:

MÜŞTEKİ		:

VEKİLİ		:

KONU		: Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR	:

1-) Sayın Mahkemenizin …/…/… tarihli oturumunda müşteki vekili
tarafından verilen …/.../… tarihli dilekçede ileri sürülen
iddialarına karşı aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen ….
gün süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız
aşağıdaki gibidir; 

2-) Müştekilerin murisi …. …., müvekkilin şirketinde su
dağıtıcısı olarak çalışmakta olup, …/…/… günü … İş
Merkezi 4. katta bulunan …. Derneğine su götürdüğü sırada bozuk
olan asansörün katta olmamasına rağmen kapının açılması sonucu
asansöre binmek istemesi üzerine asansör boşluğuna düşerek vefat
etmiştir.

3-) Öncelikle belirtmek isteriz ki, bir olayın iş kazası olarak
nitelendirilmesi işverenin her durumda bu kazadan sorumlu tutulmasını
gerektirmez. İşverenin sorumlu olabilmesi için iş güvenliği
önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı
davranışı ve ihmal göstermesi sonucu kaza meydana gelmiş
olmalıdır. Diğer bir deyişle; işverenin kusurunun kanıtlanmış
olması gerekir.

4-) Müteveffa işçi, müvekkil işyerinde 3 hafta önce işe
başlamış olup, işi, sipariş üzerine ev ve işyerlerine su
götürmektir. Elbette işini yaptığı sırada işveren tarafından
alınması gerekli tedbirler varsa müvekkil şirket bu tedbirleri almak
durumundadır. Örneğin; su götürmek için araçla gittiği sırada
araçta gereken bakımların yapılmamış olması sonucu bir kaza
oluşmuş olsaydı ya da başlık temin edilmeden motosikletle
başlıksız olarak su götürmesine göz yumulmuş olması
durumlarında işverenin kusuru ve sorumluluğu söz konusu olacaktır.

P

x

z

|

„

¬

z

|

æ

è

¬

¶

Ä

ä

æ

è

î

ð

binanın 4. katında bulunan asansörün bozuk olacağı, hatta kabinsiz
geleceği, merdiven boşluklarının ışıklandırılmamış olduğu ve
buna karşılık su taşıyan işçiye işverenin el feneri gibi
aydınlatma aracı temin etmesi, ..…. gibi büyük bir şehirde
bulunan binada pek de hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.
Dosyadaki …./…/… tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği
üzere; işverenin işçinin her gittiği binayı önceden kontrol
edebilmesi de kendisinden beklenemeyecektir. Aksi halde normal
şartlarda binilse dahi, asansörün teknik arızası nedeniyle ipinin
kopması vb. gibi durumlarda da müvekkil işvereni sorumlu tutma gibi
bir durum oluşacak ve bu da sınırsız sorumluluk anlamını
doğuracaktır ve bu durumun da tarafımızca kabul edilmesi mümkün
değildir.

6-) Hal böyle iken, müvekkil işverenin üzerine atılı taksirle
yaralama suçu nedeniyle ilgili yasa maddesi uyarınca
cezalandırılması iddialarını içeren müşteki vekiline katılmak
mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan taksirle
yaralama suçundan beraatına, mahkemenizce yapılacak değerlendirme
sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan
yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar
verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

                                    
                   Sanık Müdafii

Av.