Giriş yap
Kayıt ol

        TC

.....

Sayı : .....

 

 

Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne

            istanbul

 

 

Alacaklı .....vekili .....‘ya borçlu .....‘ya ait .. .. .... plaka
sayılı araç menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile
...........-YTL bedel mukabilinde ../../.... tarihinde ...... .....’
a ihale edilmiş ve yapılan ihale kesinleşmiş bulunduğundan araç
üzerindeki rehin ve hacizler kaldırılmak suretiyle satın alan adına
tesciline karar verilmiştir.

 

‚

฀傄ሙĀ᐀¤崀傄愙Ĥ摧瀨„

~

‚

ᄀ⒄ሉĀ᐀¤怀⒄愉̤摧瀨„ༀKarar gereğince .. .. ....
plaka sayılı aracın üzerinde bulunan rehin ve hacizlerin
kaldırılarak ekli nüfus kaydında yazılı .......................
adına devir ve tescil işleminin yapılması rica olunur. 

 

 

 

								    İcra Müdürü

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78