Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               T.C.

  ...................................

. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

                            ...............
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

			                        .....................

ALACAKLI		:

	

VEKİLİ	            : 

BORÇLU             : 

vmiye numarası ile ipotek tesis edildiği görülmüştür. Bankanıza
olan borcun devam edip-etmediği, devam ediyor olması halinde bakiye
borç miktarının belirtilmesi; söz konusu taşınmazın satımı
halinde satışa muvafakat edeceğiniz miktarın belirtilmesine karar
verilmiştir.

	

   Kararın uygulanarak ivedilikle bilgilerin dosyamıza
gönderilmesi rica olunur.( Elden Takiplidir)

			                     .İcra Müdürü Yrd.