Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Satış Sözleşmesinin ve Tapunun İptali
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davalıdan … adresindeki evini …TL.’ye satın
almıştır. Davalı ferağ işleminin yapmış ve dava konusu
taşınmaz müvekkilim adına tapuda tescil edilmiştir.

2-) Müvekkilim evi satın aldığında ev yeni boyanmış ve
görünürde bir ayıp mevcut değildir. Ancak zamanla duvarlarda
çatlaklar oluşmuş ve çatlakların satım aşamasında alçı ile
kapatıldığı sonradan anlaşılmıştır. Ayrıca taşınmazın
çatısı  hafif şiddette bir yağmurda bile akmaktadır.

Æ

Î

ú

È

ü

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

) Davalı sattığı evin ayıplarını gizlemiştir. Bu nedenle dava
açılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
704, 706 - 818 S. K. m. 215 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, bilirkişi raporu, ferağ işlemi, tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, satış sözleşmesinin ve tapunun
iptaline, davalıya ödenen …TL.’nin geri alınmasına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78