Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          SATINALMA NEDENİ İLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

01.05.2014 tarihli kiralayan …….. ile kiracı …………. arasında yapılmış
olan kira sözleşmesine konu ………………………… adresindeki taşınmazın ………………
tarafından satın alınması nedeni ile söz konusu mecurun tahliyesi
istenmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde kira
sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verilmiştir.
Tarafların gayrimenkulün satın alınmasından sonra kira sözleşmesinden ve
diğer nedenlerden kaynaklı birbirinden herhangi bir hak ve alacağı
bulunmamaktadır. Taraflar birbirini karşılıklı olarak ibra etmektedir.
Taraflar bu hususu peşinen kabul ve taahhüt ederler. 24.08.2015

KİRAYA VEREN ……….. KİRACI …………..

Vekili Av.