Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YETKİ BELGESİ

09-07-2015

		Adıma kayıtlı ; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane
Mahallesinde bulunan ....... Ada, ... nolu parseldeki gayrimenkulümü,
müşteriler ile alım satım veya Kat Karşılığı şeklinde
görüşmeleri yapmaya, gayrimenkulü tanıtmaya ve gerekli bilgileri
vermeye, .................. yetkili kıldım.

Saygılarımla