Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ..... SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

2015 yılı genel seçimlerinde Seçim Kurulu Başkanlığınızca, …… okulunda
sandık başkanı/memur üye olarak görevlendirildim. Ancak … tarihinde …
mazeretim nedeniyle sandık …… görevimi icra edemeyeceğim.

Konu hakkında gerekli işlemlerin yapılarak görevimin iptal edilmesini
arz ederim.

Ad. Soyad İmza

Tc.No:

Görevli olduğu okul:

Sandık numarası:

Telefon No: