Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ  	:

VEKİLİ	 :

ŞİKAYET OLUNAN	:

SUÇ			:Sahte ciro.

AÇIKLAMALAR	:

Müvekkil şirket, yukarıda belirtilen adreste faaliyet
göstermektedir.

Müvekkil aleyhine …..1. İcra Müdürlüğü’nün 20…/4201E.
Sayılı dosyasında icra takibi yapılmış ancak henüz ödeme emri
tebliğ olunmamıştır. Takibin yapıldığına ilişkin bilgi aynı
dosyada aleyhine takip yapılarak Ör:163 ödeme emri tebliğ olunan 
…….. öğrenilmiştir.

Şikayete konu edilen ve ekte bir örneği sunulan 22.08.2007 keşide
tarihli,  Vakıfbank İmes Dudullu Şubesi nezdindeki
…………….numaralı hesaba atfen …….. tarafından keşide
olunan çek incelendiğinde görüleceği üzere çek,
…………………… Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
adına tanzim olunmuştur. Çekin arkasında müvekkil
…………………… Ltd. Şti kaşesi altında bir imza bulunmakla
beraber bu imza müvekkil şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin
imzası değildir. 

Ekte sunulan imza sirkülerinin incelenmesi ile görüleceği üzere,
müvekkil şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili bir kişi
vardır. O da şirket Müdürü ……………. Çekin arkasında yer
alan imza da ……….’e ait değildir. Bu husus basit bir inceleme
ile bile anlaşılabilmektedir. 

Bu husustaki şikayet ve itirazlarımız, Gebze İcra Mahkemesi nezdinde
yapılmış olup henüz dosya numaraları ile duruşma günlerine
ilişkin tebligatlar tarafımıza ulaşmamıştır.

Œ

Ž

b

j

Œ

Ž

œ

ž

¨

¶

<

>

@

P

 da bunu bildiği için güya kendine göre iyi niyetli üçüncü
şahıs görüntüsü vererek açılacak menfi tespit davalarından
kurtulmak için hiç gereği yokken araya birde amcasını ciranta
olarak eklemiş ve böylece iyi niyetli üçüncü şahıs görüntüsü
altında bir takım itiraz ve def’ilerden kurtulmayı
amaçlamıştır.

Şikayet olunanlar son derece kötü niyetli haksız ve hukuka aykırı
olarak ele geçirdiği çekin arkasına, müvekkilin iş yerine rahatça
girebilmenin verdiği imkanlardan yararlanmak suretiyle ya kaşesini
basmış yada kaşenin benzerini yaptırarak kullanmış ve müvekkil
şirketin temsil ve ilzama yetkili müdürünün imzasını taklit
etmeye yeltenmiş ve imza atmıştır. Sonra da bu çeki bankaya ibraz
etmek suretiyle takibe girişerek haksız ve hukuka aykırı olarak
tahsilat yapma girişiminde bulunmuştur.

Şikayet konusu çekin arkasındaki imza, müvekkil şirketin yetkili
temsilcisine ait değildir. Bu çek müvekkil şirket tarafından ciro
edilmemiş ve müvekkil şirket temsilcisine ait olmayan bu imzanın
kimin tarafından atıldığı tarafımızfan bilinmemekle beraber
yapılacak tahkikatla atılan bu imzanın kim veya kimler tarafından
atıldığının tespitiyle cezalandırılması için kamu davası
açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP	:Arz olunan sebeplerle;

	Ekte bir örneği sunulan 22.08.2007 keşide tarihli,  Vakıfbank
İmes Dudullu Şubesi nezdindeki ……………. numaralı hesaba atfen
…………… tarafından keşide olunan çekin arka yüzündeki
müvekkil şirket yetkilisine ait olmayan sahte cironun kimler
tarafından atıldığının tespitiyle, bu kişilerin
cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla
bilvekale arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

…………………………

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78