Giriş yap
Kayıt ol

        BÜYÜKÇEKMECE SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE;

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

sABIKA KALDIRMA

TALEP EDEN :

VEKİLİ ...KONU : Sabıka Kaydının Kaldırılması hk.

AÇIKLAMALAR ...1* Müvekklim …………………. hakkında Mahkemenizde TCK 456/ 4 üncü maddesi
 ihlali sebebiyle 03.11.1991 tarih ve 1992/…..E. ve 1992/…….K. Sayılı
 ile ceza almıştır.

 Karar 23.06.1992 tarihinde kesinleşmiştir.

 2* Müvekkilimin nüfus kayıtları şöyledir; ……………….. olma 01.07.1959
 doğum t.li ……………….Cilt ……sayfa, …………. nüfusa kayıtlıdır.

 3* 3862 sayılı Adli sicil kanunun’un 8. maddesine göre nüfus kayıtları
 yer alan Müvekkilim ……………………..söz konusu mahkumiyete ilişkin adli
 sicildeki sabıka kaydının silinmesini arz ve talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP ...Müvekkilim ………………. hakkında yukarıda belirtilen

 mahkumiyeteine ilişkin adli sicildeki sabıka kaydının silinmesini
 bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

 Saygılarımla….

 Vekili

Av.

 EK: 1. Yeni tarihli Sabıka KAYDI , Vekaletname, Nüfus Cüzdanı
 fotokopisi, ilgili Kanun.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78