Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU’NA

 

Adli Sicil Kaydının

Silinmesini İsteyen         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                               : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                               : Müvekkile ait adli sicil kaydının
silinmesi talebidir.

 CEZALAR                          : 1. …….. Ceza Mahkemesinin …/…/…
 tarih ve E. …/… K. …/… sayılı kararı.

    2. ...….. Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/… K. …/… sayılı
 kararı.

  

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim, yukarıda belirtilen dosyalarda yargılanarak mahkum
 olmuştur. Mahkumiyetlerin adli sicil kaydından silinmesi için gerekli
 olan süreler dolmuştur. Yasal olarak silinme süreleri dolmuş olan
 kayıtlar adli sicil belgesinde görüldüğünden, iş başvurularında ve
 başka hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

 2. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Sicil Kanununa göre,
 müvekkilin sicil kaydının silinmesi için gerekli koşullar
 gerçekleşmiştir. Belirtilen nedenlerle, müvekkilin adli sicil kaydının
 mümkün olan en kısa zamanda silinmesini talep etme gereği hasıl
 olmuştur.

  

 DELİLLER                             : Mahkumiyet kararları, Adli
 sicil kayıtları ve her tür yasal delil.

  

HUKUKİ SEBEPLER : Adli Sicil Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

 

EKLER                                   : - Adli sicil kaydı belgesi.

                                            - Vekaletname

  

 SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda belirtilen ve ekli adli sicil
 belgesinde de açıkça görülen, müvekkile ait adli sicil kaydının mümkün
 olan en kısa zamanda silinmesini ve sonucundan tarafımıza bilgi
 verilmesini vekaleten talep ederim.

 

Saygılarımla,

(Tarih)

KAYDIN SİLİNMESİNİ TALEP EDEN VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)