Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ADLİ SİCİL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

								ANKARA

									

İSTEMDE BULUNAN : 

VEKİLİ             : …….

KONU         	  :Adli sicilde bulunan hükümlülük
kaydının silinmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR    :1- Ekte sunmuş olduğum Adli Sicil kaydında
çıkmakta olan sabıkanın silinebilmesi için yasal süre dolmuş
olduğundan; 

* h¦

h¦

' h¦

h¦

h¦

f

|

h¦

¶

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧慊ఀnan Ütlu’nün sabıkasının Adli Sicil
Kayıtlarından çıkarılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. .
04.04.2015

 						       İSTEMDE BULUNAN VEKİLİ  

							    Av. 

Müvekkilime ait Nüfus Kaydı

Doğum Tarihi : 

Ana Adı      : 

Baba Adı     : 

İli           : 

İlçesi        : 

Mahalle/Köy  : 

Cilt No      : 

Sayfa No    : 

Sıra No      : 

Eki

Adli Sicil Kaydı

Vekalet Sureti

Karar sureti

Nüfus cüzdanı sureti