Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ ... Cad No:73 Apartman Yöneticiliği

VEKİLİ ... Basri AKSOY GMK Bulvarı 95/6 Maltepe / ANKARA

TEL: ...ŞÜPHELİ ... Ümitköy Galeria AVM No: 32 Ümitköy/ ANKARA

TEL: 0555/...SUÇ ... Kamu Kurumunu Çıkar Sağlama Amaçlı
Dolandırmak

SUÇ TARİHİ : 22/02/2010

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda ismi geçen şahıs halen müvekkilem olan ...
maliki ve yöneticisi bulunduğu Tunalı Hilmi Cad. No:73 adresindeki
apartmanda 4 nolu meskeni mal sahibi ... kiralayarak
Konfeksiyon Satış mağazası açmış mecurun mesken olması ve kat
maliklerinin muvafakat vermemesi nedeniyle, Apartmanın orijinal karar
defterinin haricinde, Ankara 38 Noterliğinden 04-04-2005 onay ve 09840
yevmiye numarası ile kat maliklerinin bilgisi ve iradesi dışında bir
defter tastik ettirilmiş bu defter üzerinde haricen yazılmış imzalarının
tamamı bir bakışta anlaşılamayacak kadar estetik atılmış kendisi ve mal
sahibi Safiye Soyman lehine sonuç doğuracak muvafakatname şeklindeki
düzmece bir kararı alonj yaparak defterin 2 numaralı sahifesine
yapıştırmıştır.

2-) Daha sonra bu defteri 12/02/2010 tarihinde Ankara 56. Noterliğinden
3424 yevmiye numarası ile aslının aynıdır şeklinde tastik ettirip,
22/02/2010 tarihinde bu onaylı sureti Çankaya Belediyesi Ruhsat Şube
Müdürlüğüne vererek işyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkartmıştır.

3-) Yaptığımız araştırmada her iki noterde defteri tastik ve onaya
getiren şahısların kimlik tesbitlerinin yapılmasının unutulduğundan
bahisle afaki cevaplar vermişlerdir. Oysa ki; Noterlik mevzuatına göre
apartman karar defterlerinin tastik edilebilmesi için tastike getirenin
muhakkak kat maliklerinden birinin olması ve bunu tevsik etmesi şartı
vardır.Bu konuda noterlerin dahli olup olmadığının res-en
araştırılmasını ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 204/3- 212 ve eylemine uyan ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin resmi evrakta
bilerek ve isteyerek yaptığı sahtecilik ile bunu kullanarak resmi
makamları dolandırmak suçundan hakkında kamu davası açılmasını
müvekkilem adına bilvekale talep ederim …/ …/

EK: Vekâletname-Sahte defter fotokopisi Müşteki Vekili

Orijinal defter fotokopisi Av. Hasan Basri AKSOY

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78