Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 										.......   

DOSYA NO            :....... 

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI(KARŞI DAVALI) :.......

VEKİLLERİ            :.......

 

DAVALI (KARŞI DAVACI):.......

 

VEKİLİ                :.......

 

KONU                : Davalının cevabına
cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR      :1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava
nedeni ile davalı dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur.
Usul ve esasa aykırı hususlar ile dolu bu dilekçedeki beyanları
kabul etmiyoruz.

2-Öncelikle dava dilekçemizde 10 günlük cevap süresi belirtilmiş
olmasına rağmen, davalı tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 25
gün geçtikten sonra bu dilekçeyi yüce mahkemenize sunmuş
bulunmaktadır. Bu nedenle itiraz etmekteyiz.

3-Yine davalının dilekçede belirtmiş olduğu derdestlik itirazı da
süresinde yapılmadığından geçersizdir. 

␱㜀$␸䠀$ఀ4-Davalı dilekçesinde asla müvekkilimize karşı ile
sürülemeyecek olayımızla ilgisiz açıklamalarda bulunmaktadır. Bu
hususlara aşağıda sırası ile cevap vermekteyiz.

a)Davalının dilekçesindeki yetkisizlik itirazı yerinde değildir.
HUMK m.9'a göre Mahkemeniz yetkilidir.

            

b)Yine davalı tarafından yapılan zamanaşımı itirazı da
olayımızda 5 yıldır. Davalının itiraz ettiği gibi 2 yıl
değildir.

            

c)

d)

           

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile davalının usul ve
esas bakımından yersiz itirazlarının reddine, davamızın kabulüne
karar verilmesini talep ederiz. 

					

									

                                    
                  DAVACI VEKİLİ

					         .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78