Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Talepte Bulunan : ….

Adres : …..

…..Mersin doğumlu ……..’un abisiyim. Kardeşime ekte sunmuş olduğum
raporda da görüleceği üzere atipik psikoz tanısı konmuştur. Atipik
psikoz, şizofreni ile paranoid bozukluklar arasında dalgalanma gösteren;
ne şizofreni ne de tam paranoid teşhisi konamayan diğer psikoz
vakalardan birisidir. Kardeşim, söz konusu hastalık nedeniyle çevreyi
sürekli rahatsız etmektedir. Komşuları tedirgin etmekte ve sürekli
huzursuzluk çıkarmaktadır. Birçok kez emniyet mensuplarınca da olaya
müdahale edilmiş fakat şikayet söz konusu olmadığından ve kardeşimin
fiil ehliyeti kısıtlanıp vesayet altına alınmadığından dolayı icrai bir
faaliyete geçilememiştir. Uzman hekimlere kardeşimi götürmeye çalışsak
da direnmesi ile karşı karşıya kaldığımızdan, hekim kontrolüne alma
imkanımız da olmamıştır. …… Toplum Sağlığı Merkezi’ne yapmış olduğumuz
başvurular da sonuçsuz kalmış olup iş bu müracaatın yapılması gereği
duyulmuştur.

Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda, hem kamu hem de biz telafisi
güç ve imkansız zararlar görecek ve zor durumda kalacağız. Gereğinin
yapılarak kardeşimin tedavisinin yapılmasına imkan sağlayacak sağlık
merkezine zor kullanılarak sevkini talep etmekteyiz. Gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.

………….