Giriş yap
Kayıt ol

        ...............VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim.
............Vergilendirme dönemine ilişkin ..................Vergisi
beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım..

	Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin
yapılmasını

arz ederim.

.../ 

                                    
              Mükellef

                                    
        (Vekili veya Temsilcisi)

                                    
          Ad, Soyadı ve İmza

EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78