Giriş yap
Kayıt ol

        KONU : …………..tarihli Taşeronluk Sözleşmesi’nin 5.4. maddesi kapsamında
çalışacak personel listesinin bildirilmesinden ibarettir.

………………………/İSTANBUL adresinde ……………. SGK sicil numarası ile ……………………………..
adı altında faaliyet gösteren firmamız ile …………………./ İstanbul adresinde
faaliyet gösteren firmanız arasında, belirtilen adresinizde cam
işlerinde hizmet vermek amacıyla ………….. tarihli Taşeronluk Sözleşmesi
imzalanmıştır.

……………. tarihli sözleşmenin 5.4. maddesi “Yüklenici, İşveren tarafından
talep edilen sayıda, gereken iş deneyim ve tecrübesine sahip, güvenilir,
iş ortamına kolay uyum sağlayacak, askerliğini yapmış fiziki olarak işe
uygun iş gücünü kaybetmemiş çalışanı istihdam etmeyi kabul ve taahhüt
eder.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Sayın muhatap; ………………… tarihli Taşeronluk Sözleşmesi 5.4. maddesi
kapsamında aşağıda isimleri belirtilen kişiler Alüminyum mamullerin
montajı, Cam işleme, taşıma Cam malzemeleri işçiliği konusunda ehil
kişiler olup sözleşme kapsamında ve sözleşme süresince işyerinizde
çalışmak üzere belirlenmişlerdir.

Aşağıda isimleri belirtilen personelimizin sözleşme konusu işle ilgili
ehil kişiler olduğunu, gerekli bilgi ve deneyim ve tecrübeye sahip
bulunduklarını, işyerinizdeki çalışmaları esnasında işyeri yetkilimizin
emir ve direktiflerine uygun olarak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği
kurallarına uygun olarak çalışacaklarını, aksi halde görevlerine son
verileceğini taahhüt ederiz. ………….

Taşeron

EK: Personel Listesi

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78