Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No: …’de
bulunan ve Tapu’nun … Pafta, …Ada ve … Parsel sayısında
kayıtlı, … metrekarelik gayrimenkul, müvekkilim ve davalılar
arasında müştereken kayıtlıdır.

2-) Bu gayrimenkulun paylaştırılmasında uyuşmazlık
yaşanmıştır. Bu nedenle taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle dava açılması önem arz etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
698 ve ilgili mevzuat.

ø

V

v

ž

¢

ê

ì

ú

X

ì

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, mirasçılık belgesi, keşif, bilirkişi incelenmesi, tanık
beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         :Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ve davalılara ait olan
taşınmazın satılarak, bedelinin Tapu’daki paylar oranında
paylaştırılmak suretiyle, paydaşlığın giderilmesine, yargılama
giderlerinin davalılara payları oranında ödetilmesine,  karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78