Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   

İSTANBUL

                      

              

   DAVACI                             : 


			  	  

   ADRESİ                              :
 

			 	                     

                  

            

  VERGİ KİMLİK NO      	        : 

              

  DAVALI                              : 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

						

     		        (TARİHİ           : 

  CEZA              (NUMARASI       : 

  İHBARNAMESİNİN,(TEBLİĞ TARİHİ   : 

 

   

                     (NEVİ            :
 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  

 CEZANIN,             (MİKTARI        :       
 

                       (DÖNEMİ        :
        		

                               						

 

 DAVANIN KONUSU                    :

Davalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün yetki alanı içine giren
……………… Caddesi, No: ……………./İSTANBUL adresinde
ticari faaliyet göstermekteyim.

…………..tarihinde saat…….sularında işyerime gelen özel
yoklama yetki belgeli memurlar tarafından yapılan denetim sonucunda
;…….tarih ve seri : ……… sıra nolu tutanak tanzim
etmişlerdir.

Hiçbir şekilde gözetim yapmadan, tamamen varsayımlara dayalı, somut
deliller olmadan, önyargılı bir yaklaşımla sanki aynı anda 5 (
Beş ) ayrı müşteriye hizmet verilmişte karşılığında KDV dahil
150,00YTL peşin tahsilat yapmış da karşılığında ödeme kaydedici
cihaz fişi düzenlememiş olduğumu iddia ederek, hukuka aykırı
olarak düzenlenmiş bu tutanağa istinaden davalı vergi dairesi
müdürlüğü tarafından adıma …………… YTL özel usulsüzlük
cezası kesilmiştir.

Varsayıma dayanan, objektif olmayan tutanağa istinaden adıma kesilen
özel usulsüzlük cezasının İPTALİ için Sayın Mahkemenizde dava
açma gereği hasıl olmuştur.

 İDDİALAR VE HUKUKİ DELİLLER : 

Vergi Usul Kanununun 353/ 2.Maddesine göre özel usulsüzlük cezası
kesebilmesi için düzenlenmeyen belge adedinin emtianın alıcı ve
satıcısının ayrıca belgelerin içerdiği miktarların kesin olarak
saptanması gerekir.

Olayımızda özel yoklama yetki belgeli memurlar 5 ayrı 
müşterinden toplam 150,00YTL tutarında hasılat elde etmiş
olduğumu iddia ederken bu hasılatını kimlerden ve nasıl elde
ettiğim yönünde hukuken geçerli bir tespit yoktur. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi ortada ne 5 ayrı müşteri vardır, nede
yapılan bir tahsilat vardır. Tamamen varsayıma dayalı bir tespit
sonucu adıma ceza kesilmesi hukuka, aykırı bir durumdur. Yapılan iş
ve işlemlerin İPTAL edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

           

 SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle davanın KABULÜNE, davalı vergi
dairesi müdürlüğü tarafından yapılan iş ve işlemlerin
İPTALİNE, yargılama ile ilgili olarak yapılan tüm giderlerin
karşı tarafa yükletilmesine dair karar verilmesini arz ve talep
ederim. 

                                    
                          

    DAVACI

										

             

Ek : -Ceza İhbarnamesi fotokopisi 

    -Tutanak fotokopisi

 PAGE  

 PAGE  1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78