Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          SİNOP CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

                                                                                                                     

YAKINAN                           :

SANIK                                 : Soruşturma Sırasında Tespit
Edilecek Şahıslar

SUÇ                                     : Özel Belgede Sahtecilik Suçunu

SUÇ TARİHİ             :  .…/…../2015

SUÇ KONUSU : Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşleyen Kişinin
Cezalandırılması Talebidir.

AÇIKLAMALAR                 

1-) …./..../2015 tarihinde Sinop Valiliği’ne ……………………adına şikayet
dilekçesi verilmiştir.

2-) Sinop Valiliği’ne verilen dilekçe benden habersiz kişi ya da
kişilerce verilmiştir.

3-) Söz konusu dilekçeyi açılmış olan beton Santralimi çalıştırmamak ve
Sinop’ta bulunan diğer beton firmalarıyla aramızı açma düşüncesiyle daha
önce çeşitli yerlere asılsız şikayet ve ihbarlarda bulunan
…………………………..ünvanlı firmaların yapmış olabileceğini düşünmekteyim.

4-)Bahsi geçen dilekçeyi imzam ve firma ismim taklit edilerek tarafım
adına verilmiştir.

5-)İş bu yukarıda saydığım sebeplerden ötürü tarafınıza bu şikayet
dilekçesini yazmak mecburiyetinde kalmış bulunmaktayım

DELİLLER : Asılsız Sahte şikayet dilekçesi, İmza Sirküsü ve ilgili her
türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER  :  CMUK- TCK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Özel evrakta sahtecilik
suçunu işlemiş olan sanık ya da sanıkların T.C.K hükümleri uyarınca
cezalandırılmasını saygıyla talep ederim.14.07.2015