Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          							Avukat

Önder KIRMIZITAŞ

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:

	VEKİLİ	:	Av. Önder Kırmızıtaş (İstanbul Barosu – 24830)DAVALILAR	:

	KONU	:	Ortaklığın Giderilmesi Talebimizden İbarettirAÇIKLAMALAR		:

Müvekkilim ile davalılar tapunun İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi,
Yenidoğan Mah., Çiftlik Mevkii, 301 Ada, 1 Parselde  kayıtlı bulunan
taşınmazın 663/236 oranında paydaşıdır.

 Müvekkil diğer hissedarlar ile bu gayrimenkulün paylaşılması
konusunda anlaşamamaktadırlar.

 Öncelikle sözkonusu taşınmazın ayni taksimi, mümkün
olmadığında satış yolu ile ortaklığımın giderilmesi için
Sayın Mahkemenize başvurarark izaley-i şüyuu istemek zarureti hasıl
olmuştur.

 

J

L

^

`

f

‚

¬

º

¾

Â

Æ

~

L

~

€

摧潩`ጀ~

€

’

–

˜

	Tapu Kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER	:	MK, HMK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU		:	Yukarıda açıklanan nedenlerle, tapunun İstanbul
İli, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mah., Çiftlik Mevkii, 301 Ada, 1
Parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksim,
ayni taksimi mümkün değilse taşınmazın satışı suretiyle
taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine, avukatlık ücreti dahil
masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini
vekaleten arz ve talep ederim.08.01.2015

Davacı Vekili

Av. Önder Kırmızıtaş

________________________________________________________________________
______________

İstiklal Caddesi Taksim Anaçeşme Sk. No:5/3 Beyoğlu - İstanbul  

 Tel: 0212,293 33 17  Tel-Faks: 0212,293 33 18