Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

DAVALILAR                        :

KONU                                  
 : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi

  isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1-) Müvekkilim davalılarla birlikte … İli, … İlçesi, …
Mahallesi, … Ada, … Pafta, … parselde tapuya kayıtlı
taşınmazın paydaşıdır.

2-) Söz konusu taşınmaz … katlı olup, .... bağımsız bölümden
oluşmaktadır.

3-) Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi
mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna
yanaşmamaktadırlar.

F

Ü

Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla
ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

H. NEDENLER                    : Kat Mülkiyeti
Kanunu Ve İlgili Mevzuat.

H. DELİLLER                      : Tapu kaydı,
keşif, bilirkişi incelemesi ve ilgili yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM              :Yukarıda açıklanan
nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa
paylarını da belirtmek suretiyle Kat mülkiyeti kurularak
ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin
ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                    
                                    
                                    
     Davacı Vekili

                                    
                                    
                                    
 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78