Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ 

               SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                             

DAVACI      : 

	

VEKİLİ      : 

DAVALI      : 

KONU       : Taşınmazdaki ortaklığın satım yoluyla
giderilmesi talebinden ibarettir.

           	

AÇIKLAMALAR  :

Karaman ili, Merkez ilçesi, Hacı Celal mahallesi , …. Ada ….
Parsel numaralı taşınmaz taraflar arasındaki ortak mülkiyetin
satım yoluyla ortaklığın giderilmesi gerekliliği vardır.

Ortaklığın devamını zorunlu kılan bir sebep olmadığı gibi ,
ortaklığın devamına gerek de kalmamış bulunmaktadır.
Ortaklığın satım yoluyla giderilmesinde paydaşlar açısından
yarar vardır.

Taraflar ortaklığın giderilmesi konusu bir araya gelerek çözüme
kavuşturulamadıklarından ortaklığın giderilmesi için bu davanın
açılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, İcra İflas Yasası, HUMK. ve diğer
yasal nedenler.

$

(

2

6

š

œ

œ

 ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Belirtilen nedenlerle taşınmaz maldaki
paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine müvekkil adına karar
verilmesine ve yargılama giderlerinin karşı taraftan alınarak
tarafımıza verilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden
saygılarımla dilerim.17.03.2014

                                    
           Davacı Vekili

                                    
          Av. ………………

EK:Vekaletname

Tapu Kaydı