Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL ANADOLU

 SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ne

DAVACILAR				: 

VEKİLİ				: 

DAVALILAR				:

KONU				: ……… İlçesi, …….Mah. , …… Ada, …… Parsel
numarasında bulunan …….. m2’lik arsa üzerindeki ortaklığın
giderilmesine ilişkin taleplerimizi içerir.

AÇIKLAMALAR			:

………İlçesi, ……. Mahallesi, ……Ada, …. Parsel
numarasında bulunan ………..m2’lik arsa için taraflar arasında
ortak mülkiyete konudur. Dava konusu taşınmazlarda davacı
müvekkillerimiz ile birlikte davalılar hissedardırlar. 

Taşınmazların paylaşımı ve kullanılması konusunda taraflar
arasında bugüne dek bir anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle
taraflar arasındaki ortaklığın taşınmazların satışı yoluyla,
giderilmesi amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.


Ò

Ô

Æ

È

 

8

Ð

Ô

Æ

È

ê

$ Medeni Kanun 698.maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk

				  Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER		:

1- Tapu Kayıtları      

2- Keşif    

3- Bilirkişi İncelemesi

4- yemin             

5- Tanık     

6- Sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM		: Davamızın kabulü ile, taraflar arasında hisseli
bulunan ve ada parsel numaralarını verdiğimiz taşınmazlar
üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini, yargılama
harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini müvekkillerimiz adına vekaleten saygıyla arz ve
talep ederiz. 

 								         DAVACI VEKİLİ	 

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78