Giriş yap
Kayıt ol

        İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR   	: ……………………………. 

VEKİLLERİ		: Av.

DAVALILAR   	: 1- 

           	        2- 

DAVA   		: İzale-i şuyu 

DAVA DEĞERİ 	: …………….TL.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkillerimizin annelerinden miras yolu ile intikal eden
gayrımenkulü, Belediye Başkanlığının tasarrufu ile, İmar
Kanununun 18.maddesi uygulaması sebebiyle şuyulandırılmış ve
müvekkillerin gayrimenkulü 10 parçaya bölünmüştür.

       Belediyenin uygulaması ile;

…….kayıtlı gayrimenkulde …………. ile şuyulandırılmış
(müvekkiller payı 29/131 m2),

…….kayıtlı gayrimenkulde …………. ile şuyulandırılmış
(müvekkiller payı 15/142 m2),

Ayrıca, …. ada …. Parsel… cilt …. sayfada kayıtlı
gayrimenkulde …… ile şuyulandırılmış ise de, müvekkillerin
murisi bu kişilerle anlaştığı için, tapu devri sağlanmış ve
onlar dava edilmemiştir.

Müvekkilimize ait gayrimenkul,on ayrı parçaya bölünmüş
olduğundan, müvekkilimiz bu yerleri kullanamamakta ve mağdur
olmaktadır. Müvekkilimizin daha fazla mağdur olmamasını temin
bakımından, bu yerlerle ilgili ortaklığın giderilmesi
gerektiğinden, şuyulandırılan bu yerlerle ilgili izale-i şuyu
davası açmak zaruret olmuştur.

Şuyulandırılan bu yerlerle ilgili olarak hiçbir davalı adresi
elimizde olmadığı için, dava dilekçemize adres yazmamış isek de;
bu yerlerin emlak vergilerinin yattığı varsayılan …… EMLAK
VERGİ DAİRESİNDEN elden müzekkere ile adreslerinin sorulmasına veya
………. MAHALLE MUHTARLIĞINDAN yine bu adreslerin teminini talep
ediyoruz.

´

Î

4

@

J

L

^

b

l

p

r

t

~

€

Œ

Î

Ò

´

L

␃愁ĤᜀL

N

Yine gayrimenkullerin bazısının parsel ve adası farklı ise de, usul
ekonomisi bakımından, aynı ve tek mahkemede görülmeleri daha doğru
olacağı sebebiyle bir ve aynı mahkemede açılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER         	: Ekteki tapu bilgileri ve Tapudan
celbolunacak kayıtlar, keşif ve bilirkişi

                     incelemesi, Belediyeden
istenecek sair kayıtlar ve sair her türlü deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Sunulan nedenlerle; yukarıda belirttiğimiz 8
ayrı parça gayrimenkul üzerindeki ortaklığın ivaz ilavesi veya
paylaştırma veya satış yolu ile giderilmesine, öncelikle yer ve
davalı sayısının çok olması nedeniyle tapu kayıtlarında devir
yapılması davamızın seyri sırasında güçlük
çıkarabileceğinden karar kesinleşinceye değin devirlerin
önlenebilmesi için gayrımenkullerin tapu kayıtları üzerine
ihtiyati tedbir konulmasına, masraf ve vekalet ücretinin davalılara
yükletilmesine karar verilmesini müvekkiller adına dilerim.
Saygılarımla. 21.05.2013

                                    
             Davacılar Vekili

E K İ 		:

-Tapu kayıtları örnekleri..

-Veraset ilamı örneği..

-Vekaletname sureti..    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78