Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:.......

VEKİLİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebimiz Hk. 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli,
....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, .......
parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu ..
arsa paylı bağımsız bölümün malikidir. Davalıda aynı
taşınmazda ... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir.

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ../../.... tarihinde ortak
yerlerden olan bahçeye garaj yaptırmak suretiyle mülkiyet hakkına
müdahalede bulunmuştur.

Davalıya bu durumu düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar
sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden .......
tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu
ihtarnameye rağmen de davalı ortak yere yapmış olduğu garajı
yıkmamıştır.

Bu nedenlerle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

œ

ž

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧缐6ఀKat Mülkiyeti Kanunu ve
İlgili Mevzuat

DELİLLER	:Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalının ortak yere yaptığı
müdahalenin önlenmesine, bahçeye yaptırdığı garajın
kaldırılarak eski hale getirilmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
                    DAVACI VEKİLİ

										.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78