Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Ortak Yere Tecavüzün Önlenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, ... İli, ... İlçesi, ... M. ... Ada, …  Parsel
sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın … no’lu dairesinin
malikidir.

2-) Davalı ise, müvekkilimin yan tarafındaki dairede oturmaktadır.
Merdivenin başına koymuş olduğu ayakkabılık müvekkilimin evine
girip çıkmasına engel teşkil etmektedir. Kat malikleri kurulunca
bunu kaldırması kararlaştırılmış ve defalarca kendisi
uyarılmış olmasına rağmen ayakkabılığı merdivenden
kaldırmamıştır.

r

z

ê

ô

t

ì

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K.
m. 18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, yönetim planı, kat malikleri kurul kararı ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, ortak yere tecavüzün
önlenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78