Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkillim ile davalı, Tapu’da … İlçesi, … Mah. … Ada,
… Parsel sayıda kayıtlı, … adresindeki taşınmazın
paydaşıdır.

2-) Yönetim planına göre, ana taşınmazın ortak yerlerinden olan
…’a arsa payı ayrılarak davalı lehine tescil edilmiştir.

3-) Bu nedenle, davalı lehine haksız olarak tescil edilen bu payın
iptali ile paydaşlara payları oranında dağıtılarak Tapu’ya
tescilini sağlamak  için  dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

p

x

’

Þ

þ

r

à

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

                   : 634 S. K. m. 4, 16 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kayıtları, yönetim planı, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalı lehine tescil edilen arsa
payının iptaline, adı geçen payın payları oranında diğer
maliklere dağıtılmasına, Tapu kaydının
düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78