Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ……. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

  DOSYA NO: ……E.

TALEPTE BULUNAN

DAVALI : 1- xxxxxxx xxxxxx

**Adres**

VEKİLİ : Av. ………

Adres

DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adres

VEKİLİ : Av. ………………………………………

KONU : HMK 127. Maddesi gereğince cevap süresinin uzatılması talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Hakimliğinizin yukarıda belirtilen esasına kayıtlı olarak ikame
edilen dava konusunun mahiyeti itibariyle gerekli bilgi, belge ve
dokümanların derlenmesi gerektiğinden, belgelerin kapsamlı şekilde
incelenmesi gerektiğinden işbu davaya cevap sunabilmek için ilgili bilgi
ve belgelere ulaşma ve incelenme nedeniyle davaya cevap süresi zarfında
hazırlanması mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle, her türlü talep, cevap
ve ilk itirazlarımızı sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, işbu davaya
sunacağımız cevaba ilişkin sürenin uzatılarak, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 127. Maddesi gereğince yasal cevap süresinin sonuna eklenmek
üzere 1 aylık ek süre verilmesine karar verilmesi saygılarımla vekaleten
dilerim..03.02.2015

  Davalı Vekili

Av. …..