Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRALANANIN ADRESİ			: 

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ		: 

KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI	: 

KİRAYA VERENİN T.C NO’SU		: 

KİRAYA VERENİN ADRESİ		: 

KİRACININ ADI,SOYADI,ADRESİ  	:

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI		: 

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI		: 

KİRANIN ÖDENME ŞEKLİ		: Aylık ödenir (ayın 1 ve 5 arası) 

K İ R A M Ü D D E T İ			: 5 sene

KİRANIN BAŞLANGICI			: 

KİRALANANIN ŞİMDİKİ DURUMU	: 

KİRALANANIN KULLANIM ŞEKLİ	: 

TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞLAR	: 

ÖZEL ŞARTLAR

Kiralanan yere ait elektrik, su, çevre temizlik vergisi, vs. kullanıma
ait bütün giderler kiracıya aittir.

Kiracı, Kiralanan yeri kısmen veya tamamen bir başkasına
kiralayamaz, devredemez.

Kira bedeli, kiralaya veren ………………’nın ………….
Bankası……………. Şubesi TR………………………………
IBAN numaralı hesabına yatırılır. 

Taraflar, kira sözleşmesinde gösterilmiş olan adresleri tebligat
adresi olarak kabul ederler. Kiracı, kiralanan yer adresini de tebligat
adresi olarak kabul eder.

L

†

 

H

L

 L

‚

†

 

¼

Ø

Ú

à

â

4

D

^

`

d

h

r

t

‚

Ž

ž

¢

º

¼

!¼

Æ

È

þ

 edebilir. Bu durumda kiralayan, kiracıdan tahliye tarihinden sonraki
kira bedellerini talep etmeyecektir.

Yıllık kira bedeli, Türkiye İstatistik Enstitüsünün açıklamış
olduğu bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE- ÜFE
oranlarının ortalaması ((TÜFE + ÜFE) / 2 ) oranında
arttırılacaktır.

Kiracı, kira sözleşmesi bitim tarihi olan ……. yılından sonra
devam etmek isterse, kira kontratı yenilemeden kira müddeti 5
yıllığına uzar. Etmek istemez ise 6. madde esaslarınca tahliye
edebilir.

İşbu kira sözleşmesi 8 maddeden ibaret olup,1 nüsha halinde
hazırlanmış ve karşılıklı olarak imzalanmıştır.

    KİRAYA VEREN:                       
KİRACI