Giriş yap
Kayıt ol

               T.C.

………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ								

DOSYA NO: 									

                                    
                                 ÖRNEK
NO:...                                 
                       

REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı 

	2-Borçlunun adı, soyadı 

	3-Alacağın miktarı 

	4-Rehnedilene takdir edilen değer

	5-Satış tutarı 

	6-Satış yapılmamışsa sebebi 

	7-Geriye kalan alacak miktarı

	      

  İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflas Kanununun 152 maddesi
uyarınca ../../.... tarihinde alacaklı ................
.................'ya verilmiştir

(İİK. 152)

8

<

>

@

f

j

l

n

°

²

´

¶

Ô

Ö

Ø

Ú

<

>

@

j

l

؀l

n

²

´

¶

Ö

Ø

؀Ø

Ú

ऀ                                   
        İCRA MÜDÜRLÜĞÜ    

                                    
                        MÜHÜR VE İMZA

Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
160’a karşılık gelmektedir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78