Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : Önalım hakkının kullandırılması talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   : … TL

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalı, müvekkilin paydaşı olduğu  tapunun …gün …ada,
…pafta …parsel sırasında kayıtlı …mevkiinde, doğusu …,
batısı …, kuzeyi …, güneyi … ile çevrili taşınmazdaki
müvekkilin ablası   ….’nin hissesini bundan 10 gün evvel
satın almıştır.

à

æ

p

t

ì

i masraflarıyla birlikte davalıya ödemeye hazırdır.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer
yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kaydı, veraset ilamı,
tanık beyanları ve diğer yasal

  deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Müvekkilin yasal önalım
hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin
müvekkil adına tapuya yazılmasına karar verilmesini ve masrafların
ve ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini
saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. .../.../...

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78