Giriş yap
Kayıt ol

        UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

.......İDARE  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : … Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen
Görevsizlik Kararından Sonra Mahkemenizde Verilerek Kesinleşen
Görevsizlik Kararıyla Ortaya Çıkan ‘Olumsuz Görev
Uyuşmazlığı’nın Giderilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … Belediye Başkanlığı’na karşı açtığımız
davada  …Hukuk mahkemesi …/…/… gün ve … E., … K. sayılı
kararıyla görevsizliğe hükmetmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Š

¢

Ü

æ

"

*

,

Œ

à

$

„Ô

^„Ô

Bunu üzerine … Belediye Başkanlığı’na karşı açtığımız
davada Mahkemeniz …/…/… gün ve … E., … K. sayılı kararıyla
görevsizliğe hükmetmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

3-) Kesinleşen görevsizlik kararları nedeniyle ortaya çıkan
olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2247 S. K. m.
24 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Mahkeme
kararları.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, ortaya çıkan görev uyuşmalığının
giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78