Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

			    …………..

									TEDBİR TALEPLİDİR.

								

DAVACI 		: 

VEKİLLERİ		: Av. 

  

DAVALILAR	: 

DAVA			: Tazminat.

DAVA MİKTARI	: 52.000,00TL. (2.000,00 TL Maddi , 50.000,00TL Manevi) 

AÇIKLAMALAR	:

	1-Müvekkillerin müşterek çocuğu ………..’nun ………
tarihinde D-400 Karayolu Adana-Osmaniye istikametinde yol yapım
çalışması işinde harita teknikeri olarak çalışma yaptığı
esnada , davalı sürücü ………. sevk ve idaresindeki …….
plakalı aracın tek şeride düşürülmüş bölünmüş yol üzerinde
hızlı seyri sırasında yolun karşısına geçmekte olan
…………ya çarpması neticesinde ölümlü trafik kazası meydana
gelmiştir.

	2-Müvekkiller bu kaza sonucu en büyük umutları olan oğullarını
kaybetmenin manevi acısının yanında mevcut ve muhtemel desteklerini
de kaybetmişlerdir.

	3-Kaza nedeniyle ………. Cumhuriyet Savcılığının 2014/……
sayılı soruşturma dosyası açımış ve soruşturma halen devam
etmektedir.

	4-Müteveffa harita teknikeri olup kaza öncesinde ve sırasında bu
işle geçimini sağlamaktadır. Her ne kadar SGK kayıtlarında asgari
ücret seviyesinden gelir bildirimi yapılmışsa da müteveffa
vasıflı ve eğitimli bir çalışan olup muhtemel gelir kaybı hesabı
için Harita ve Kadastro Teknikerleri Odası’ndan emsal ücret
araştırması yapılması talebimiz mevcuttur.

	5-Kazanın oluşumunda …….. plakalı araç sürücüsü davalı
…….. tazminatı gerektirir ağırlıkta kusurlu olup hız limitinin
30 olarak belirlendiği çalışma yapılan karayolunda 70 km hızla
seyrederek aşırı hızla seyir esnasında müteveffaya çarparak
kafasının darmadağın olmasına sebebiyet vermiş , müvekkiller anne
ve baba olarak evlatlarının cesedini dahi bütün halinde görememenin
acısını ayrıca hissetmişlerdir. Müvekkillerin çektiği manevi
acı tarif edilemez derecede olup okutup eli ekmek tutar hale getirip
mürüvet hayalini kurdukları evlatlarını genç yaşta toprağa
vermişlerdir.

	6-Kusurlu sürücünün kullandığı ……. plakalı çekici davalı
……. Sigorta A.Ş. nezdinde …….. tarihleri arasını kapsamak
üzere ….….. nolu ZMMS poliçesi ile kişi başına 268.000,00 TL
bedelli olarak sigortalı olması sebebiyle sadece maddi tazminat
talebimizden mesuldür.

	

HUKUKİ NEDENLER	: Karayolları Trafik Kanunu, BK, TTK, HUMK, poliçe
genel şartları ve  ilgili sair  yasal  mevzuat.

 h}

h}

h}

h}

8

–

ž

Ê

Ð

6

8

h}

h}

h}

h}

␃ฃ즄巽즄懽̤᐀Arz ve izah olunan sebeplerle, fazlaya ilişkin
tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla ;

 1) Öncelikle, davalı ………..adına kayıtlı bulunan …… plaka
sayılı aracın trafik sicil kaydına el değiştirmesinin önlenmesi
için İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, karar verilmesini, 

2) Yargılamanın ifası ve delillerin toplanmasıyla maddi tazminat
talepleri açısından 6100 Sayılı Kanun uyarınca fazlaya dair
haklarımız saklı kamak kaydıyla şimdilik; müvekkillerden Baba
……. için 1.000,00TL maddi,25.000,00TL manevi , anne ……. için
1.000,00TL maddi 25.000,00TL manevi toplam 52.000,00 TL. Tazminatın
davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile
birlikte müştereken ve müteselsilen ((poliçe kapsamı dışında
olması nedeniyle manevi tazminat taleplerimizden sigorta şirketi
dışındaki davalılar sorumlu olmak kaydıyla ve maddi talepler
bakımından davalı sigorta şirketi hakkında zorunlu mali mesuliyet
poliçe limiti ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla ) tahsili ile
tarafımıza ödenmesine, fazlaya ait tüm haklarımızın saklı
tutulmasına ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin sorumlu
bulundukları miktarlar oranında davalılara yüklenmesine karar
verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 27.01.2015

					Davacılar Vekilleri			 

   		 Av. ………………………

EKİ VE DELİL LİSTESİ:

Vekaletname,

Nüfus kaydı sureti.

Kaza ile ilgili tutanaklar

Poliçe sureti

Sgk işe giriş bildirgesi

Sağlık raporu

Kaza Yeri Krokileri

Takoğraf kaydı 

Trafik Kaza Tespit Tutanağı

Kadastro ve Harita Teknikerleri Odasından Harita teknikerlerinin
ortalama aylık gelirlerinin ne olduğu hakkında emsal ücret
araştırması yapılması talebimiz vardır.

Bilirkişi incelemesi(Kusur ve aktüer hesap incelemesi)

	Bilgilerinize arz olunur.SAYGILARIMIZLA

								DAVACILAR VEKİLİ

								AV………………………

		 PAGE 2