Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ÖLÜM AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Kurumunuzdan ................................ tahsis numarasıyla
............................ aylığı alan
......................................................... ölmüştür.

Tarafıma ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz
ederim. ...../....../200.

Hak Sahibinin

Adı Soyadı : ................................

İmzası :

EKLER :

1.  1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

    2- Beyan ve Taahhüt Belgesi

3- Fotoğraf (.... Adet)

3.  4- .......................................

5- .......................................

Adres :

...............................................

...............................................

...............................................

.........................