Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …. MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ

….. KREŞ GÜNDÜZBAKIM EVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

… Kreş Gündüz Ve Bakım Evi, 5 yaş sınıfı, ….. isimli öğrenciniz
oğlumdur.

Dilekçem ekinde sunulmuş olan….. 3. Aile Mahkemesi .... tarih ... esas
ve ... karar sayılı ilamı ile eşim …. ile boşanmış bulunmaktayım. İşbu
boşanma ilamı gereğince oğlumun velayeti tarafıma verilmiştir. Eşimin
düzensiz bir hayata sahip olması ve oğlumun yaşı gereğince, mahkeme
tarafından belirlenen günler dışında görüşmeleri halinde oğlumun
psikolojisinin bozulma tehlikesi mevcuttur.

Yukarıda açıklanan nedenler ile, oğlum ….'un hiçbir şekilde okul
çıkışında ben …., annem …., babam ….. dışında kişilere teslim edilmemesi
için gerekli işlemlerin yapılmasını, bu hususta gerekli dikkat ve özenin
gösterilmesini idarenizden saygıyla arz ve talep ederim. 12.11.2014

….

EKİ: …..3. Aile Mahkemesi .... Tarih ... Esas ve ... Karar sayılı ilamı