Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO     :

	DAVACI	............. ....................... (....................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	...Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALI	............................ ..............................

Adres: ............................................

KONU	...Cevaba Cevap Dilekçemizden İbarettir

DAVA DEĞERİ	.................... TL

AÇIKLAMALAR	:

	

Davalı idarenin davaya cevapları objektif değerlendirmeden uzak
olması nedeniyle kabul edilemez niteliktedir. Müvekkilim hakkında
yapılan soruşturma kapsamında, ifadesine başvurulan tanıkların
tamamı olayla ilgisi olmayan ve müvekkilimle şahsi sorunları olan
kişilerdir. Davalı idarenin cevap dilekçesi okunduğunda,
soruşturmanın tamamen soyut iddialara dayandırıldığı ve alınan
duyumlardan daha doğrusu dedikodulardan yola çıkarak işlemlerin
yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak diğer
öğretmenler gibi müvekkilim de görevlendirilmiştir. Müvekkilim bu
görevlendirme nedeniyle sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek
görevinin gereklerini yerine getirmeye çalışmıştır. Program
çerçevesinde müvekkilim altı öğrenciyi görevlendirmiş,
öğrenciler oynayacakları oyuna uygun şekilde yöresel kıyafetler
giymiş ve son derece normal hareket ve tavırlarla oyunlarını
oynamışlardır. Hatta öğrencilerin kıyafetleri öğrenci velileri
tarafından alınmıştır. Çocukların hareketlerinde rencide edici
hiçbir unsur olmamıştır. Böyle bir unsur olsaydı oyuna öncelikle
öğrenci velileri itiraz ederlerdi.

 Ayrıca oyun provaları okul müdürü ve diğer görevli öğretmenler
tarafından izlenmiş ve olumlu karşılanmış, bunun üzerine okul
müdürü oyunun oynanmasına izin vermiştir. Müvekkilimle aynı
okulda görevli öğretmen ...... velilerle birlikte kıyafet seçmiş
ve hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 23 Nisan Bayramından iki gün
önce müvekkilimle şahsi sorunları olan öğretmenler genel provalar
yapıldığı sırada, çocukların müzik eşliğinde dans edip
oynamalarını ve kız çocukların diz altı etek giyerek
oynamalarını köyün ahlak yapısına aykırı olduğu gerekçesini
ileri sürerek köy halkını müvekkilime karşı galeyana
getirmişlerdir. Velilerin yanlış yönlendirilmesi sonucunda
müvekkilim dışında bayan öğretmenin hazırladığı programdan
dolayı (kız çocukların etekle müzik eşliğinde oynamaları)
olaylar çıkmış ve bu olaylar bir şekilde müvekkilime mal
edilmiştir.

 Olayların kaynağının müvekkilimin hazırladığı program
olmamasına, diğer bayan öğretmenin hazırladığı program olmasına
rağmen, müvekkilim bu olayda tek suçluymuş gibi gösterilerek,
kötü niyetli kişilerin amaçlarına araç edilmiştir. Yaşanan
olaylar neticesinde okul müdürü, tüm bayram programını iptal
etmiş ve sadece şiir okumak suretiyle bayram kutlanmıştır.

 Okul müdürü, törenden sonra halkı provake eden öğretmenleri,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmiş ve
haklarında şikâyetçi olmuştur. Müvekkilim bu hususta okul
müdürüne destek verdiğini açıkça belirtmiş ve desteğini devam
ettirmiştir. Bunun üzerine, müvekkilim hakkında isimsiz, imzasız,
hakaretlerle dolu, kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyanlar
içeren bir dilekçeyle hakkında şikâyet dilekçesi verilmiştir.

 Müvekkilim hakkında verilen bu dilekçenin asıl sebepleri;
müvekkilimin tespit ettiği yanlışları sorumlulara bildirmesi,
uyarması ve düzeltilmesini istemesi, öğretmenlerin derslerin boş
geçmemesi için branşları dışında görevlendirilmeleri nedeniyle
müvekkilim yasal hakkı olan ek ders ücreti talebinde bulunmuş ancak,
talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine müvekkilim bu hususta
müfettişten görüş istemiş, müfettiş ise uygulamanın yanlış
olduğu ve ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği yönünde cevap
vermiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü bu hususta Teftiş Kurulu
Başkanıyla görüşmüş, bu görüşmede müvekkilimin haklı olduğu
ve kendisine ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürü bu durumdan rahatsız
olmuş, müvekkilime karşı tavır almışlardır.

 İlçe Milli Eğitim Müdürü, yürütülen soruşturmada müvekkil
aleyhine ifade vermek istemeyen öğretmenlere ve okul müdürüne
baskı yapmış ifadeleri istediği şekilde yönlendirmiştir.
Müvekkilim, bulunduğu konumu dikkate alarak giyim kuşamına özen
göstermiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü tesettürlü kılık
kıyafetle derslere giren diğer bayan öğretmenlere ayrıcalık
tanımış, müvekkilimin modern ve mevzuata uygun giyim tarzını ise,
kişisel yorumlar yapmak suretiyle mevzuata aykırı bulduğunu
belirterek gereksiz tepkiler göstermiştir.

 Soruşturmada ifade veren öğretmen ...........’in müvekkilimle
hiçbir diyalogu olmamış, sadece haftada üç saat müvekkilimi
görmüş olmasına rağmen, müvekkilim hakkında “uzlaşmaz, sert
tavırlı” ifadelerini kullanmıştır. Kaldı ki, bu asılsız
ifadelerin soruşturmayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yine ifade
verenlerden ............., tamamen birbirinden bağımsız iki ayrı
binada çalışıyor olmaları nedeniyle müvekkilim hakkında,
ifadesinde belirttiği şekilde yorum yapacak kadar tanımasına imkân
bulunmamaktadır.

.........., müvekkilimi ........... ile yolda yürürken gördüğünü
belirtmiş ve soruşturmacılarda kötü niyetli hareket ederek bundan
istedikleri sonucu çıkarmaya çalışmışlardır. Müvekkilimin,
karşı cinsten biriyle yolda yürümesinden böylesi yorumlarla,
şahsına hakarete varan sonuçlar çıkaran bu insanların
cezalandırılması gerekirken, soruşturma sonucunda müvekkilimin
cezalandırılması hukuka aykırılıktır. Ayrıca müvekkilimle aynı
binada çalışmayan bu şahsın müvekkilimin uygunsuz kıyafetler
giydiğini belirtmesi de kendisiyle çelişkiye düştüğünün
göstergesidir. Müvekkilim çağdaş, laik ve modern Türk kadını
kıyafetleriyle görevine gitmiş, insanlarla ilişkilerde
saygınlığını hep korumuştur.

 Soruşturma dosyasında ifade veren ........., ..........eğitim
öğretim yılında göreve başladığında müvekkilimle ilişkileri
iyi olup, bir süre sonra okulda çalışan diğer öğretmenlerin
yönlendirmesiyle müvekkilime karşı tavır almıştır. Öğretmenler
odasında herkes sigara içerken, bu konuda sadece müvekkilime karşı
tepki göstermiştir. Bu hususun da soruşturmayla hiçbir ilgisi
bulunmamaktadır. Soruşturmayı sübuta erdirme yönünde komik
sayılabilecek çabaların bir parçasıdır.

 ..... okulda yapılan İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde İstiklal
Marşı okunduğu sırada, marş okunmuyormuş gibi davranarak okulun
bahçesinden geçip okula girmiştir. Bu hareketiyle diğer öğretmen
ve öğrencilere kötü örnek olmakla birlikte Türk milletine ve Türk
Bayrağına saygısızlık etmiştir. Bu konuda idarece .........
hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Ancak, müvekkilim diğer
öğretmenlerin yanında ..........’yü İstiklal Marşı törenlerine
katılması konusunda uyarmıştır. ......... bu olaydan sonra
müvekkilime karşı düşmanca bir tavır içine girmiştir. Bu nedenle
verdiği ifadeler objektif olmaktan uzak, iftira niteliğinde ve normal
düşünceler dışına çıkan, şahsi yorum ve düşüncelerinden
öteye gitmemektedir.

 Müvekkilim ..........Beldesinde görev yaptığı sürece hiç
kimseyle sorun yaşamamıştır. Sorun yaşamış olsaydı köyde ikamet
edemezdi. Ancak, bir dönem müvekkilimin telefon faturalarını açarak
numaralarını öğrenen şahıslar müvekkilimi telefonla rahatsız
etmişlerdir. Müvekkilim köyde ikamet eden bu kişileri tespit etmiş,
bu kişilerin müvekkilimden özür dilemeleri ve köyün ileri
gelenlerinin de araya girmeleri ile olay çözümlenmiştir. Müvekkilim
bu olaydan ciddi boyutta rahatsız olmuş psikolojik ve fiziksel
rahatsızlıklar yaşamıştır. ....... ise 23 Nisan törenlerini bu
olaydan dolayı, köylüden intikam almak için hazırladığını
yayarak, müvekkilimin mağduriyetini yine müvekkilime karşı
kullanmıştır. Müvekkilim iyi niyetli hareket etmiş, köyün ileri
gelenlerini kırmamış, bu nedenle ilgili şahısları şikâyet
etmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenler hep birlikte
değerlendirildiğinde, soruşturma dosyasında ifade veren
şahısların, soruşturmayla ilgisi olmayan, tamamen kötü niyetli
yorumlara dayalı ifadelerinin sebebi açıkça anlaşılmaktadır.

TALEP SONUCU	:	Dava dilekçemizde ve yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle
haklı davamızın kabulüne, idarenin hukuka aykırı işleminin
iptaline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin
davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımla vekâleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78