Giriş yap
Kayıt ol

        .......

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                      
.......                                    

DAVACI               :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KONU                 : 

Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz
Hk.

AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilimiz ....... alacağına karşılık olarak aldığı ve
hamili 

bulunduğu;

2-Keşidecisi....... den aldığı hamiline yazılı ......., .......,
....... Hesap,

....... Çek Seri Nolu, ....... Keşide Tarihli .......-TL  ve .......
Çek 

Seri Nolu ........Keşide Tarihli .......-TL lık iki adet çeki
düşürmüş

 veya çaldırmış bulunmaktadır.

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya 

kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu 

durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır. 

4-Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline

 karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

YASAL NEDENLER       : HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : 

R

T

À

Â

嬀$⑜愀̤摧Ⴣ¾ȀHM ../.... D. İş E. Sayılı Dosya, Banka
Kayıtları, Çek

 Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

İSTEM SONUCU         : 

Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride telafisi

 imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından  elinden

 rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin
ödenmemesi 

konusunda ..... 2 AHM ../../.... tarih, ../.... D. İş E. Ve ../.... D.

 İş  K. Sayılı ödemeden men kararının devamına ve dava
konusu 

 iki adet çekin iptaline karar verilmesini  talep ederiz. 

 

                                   
                            DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78