Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                    İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                    
               İZMİR

YAKINAN     :                      

VEKİLLERİ    : 

SANIK        : 

KONUSU     : ÖDEME ŞARTINI İHLAL EDEN SANIĞIN HAPİSLE

                CEZALANDIRILMASI TALEBİDİR.

TAKİP DOSYASI  : İZMİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 201…./
…………E.

AÇIKLAMASI   :

Borçlu-sanık aleyhine yapılan icra takibinde, takip kesinleştikten
sonra; 

    Borçlu , 21/10/2011 tarihinde İcra Dairesine bizzat giderek; 

   15/11/2011 Tarihinde 6.000,00 TL

15/12/2011 tarihinde 6.000,00 TL

 30/12/2011 tarihinde de 10.127,00 TL Ödeme tahhüdünde bulunmuş.

   Ödeme taahhüdü 24/10/2011 tarafında tarafımızca kabul
edilmiş olup;

   

 Ancak  borçlu  , 30/12/2011 tarihindeki 10.127,00 TL ödemesini 
yapmayarak  ödeme  şartını ihlal  etmiştir. 

L

N

t

v

z

|

†

°

²

$

&

j

hCB

 hCB

hCB

hCB

Œ

Ž

²

&

h

ê

摧䉃

萏Ũ葞Ũ摧䉃

ᤀ Borçlunun bu eylemi, İ.İ.K. 340. maddesine göre suç
oluşturduğundan sanığın  cezalandırılması için mahkemenize
başvurmak zorunda kaldık.

YASAL NEDENLER : İ.İ.K. 340 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLERİMİZ  : İcra takip dosyası, sair deliller.

SONUÇ      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın
eylemine uyan İ.İ.K. 340.          maddesi   uyarınca  
HAPİSLE  CEZALANDIRILMASINA,  yargılama         
giderleriyle  vekalet  ücretinin  sanığa  yüklenmesine  karar 
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla dilerim. 23/02/2012

                                    
                    Müşteki Vekili

                                    
                Av. 

Onaylı vekaletname örneği.